Pages

Followers

Saturday, 10 March 2012

PENGAJIAN AM BAB 7 dasar dalam negara : PART II

7.1.2.1 RANCANGAN MALAYSIA KEDUA (1971-1975)
LATAR BELAKANG
·          Berlaku peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969
·          Disusun bg mencapai matlamat DEB
MATLAMAT
·          Mencapai perpaduan melalui membasmi kemiskinan & menyusun semula masyarakat.
·          Memodenkn penduduk luar Bandar.
STRETEGI PELAKSANAAN
·          Pembukaan tanah baharru di luar Bandar.
·          Penubuhan PETRONAS untk memajukan industry petroleum.
·          Penubuhan Perbadanan Nasional (PERNAS) untk menggalakan bumiputera dlm bdg perniaagaan.
·          Penubuhan Lembaga Padi Negara (LPN) untk stabilkan harga padi.
·          Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) untk memodenkan industry perikanan & tgkatkan taraf hidup nelayan.
·          Penubuhan LEmbaga Pembangunan Bandar (UDA) untk bangunkan bandar2.
·          Penubuhan LEmbaga Pertubuhan Peladang(LPP).
·          Penubuhan Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) untk membantu pekebun kecil getah.
·          Pembangunan Bandar baharu & pusat perindustrian.
7.1.2.2 RANCANGAN MALAYSIA KETIGA(1976 – 1980)
LATAR BELAKANG
·          Meneruskan program pembanguna wilayah dalam RMK-2
·          Masih bertumpu pd pencapaian matlamat DEB.
MATLAMAT
·          Tingkatkan pembangunan sosioekonomi & tgktkan tarah hidup masyarakat.
·          Tgkatkn penyertaan hakmilik saham orang Melayu.
·          Menggalakkan perkembangan sumber mentah.
·          Member tumpuan pd penanaman getah & kelapa sawit untk dieksport.
STRATEGI PELAKSAAN
·          Pembukaan tanah secara besar-besaran di bwh program pembangunan wilayah bersepadu sprit Lembaga kemajuan Tanah Terangganu Tengah (KETENGAH), KEJORA, DARA & KESEDAR.
·          Penyediaan kemudahan pendidikan, perumahan & kesihatan.
7.1.2.3 RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT (1981-1985)
·          Kejatuhan harga sumber asli Negara tlh menjejaskan pendapatan Negara.
MATLAMAT.
·          Tumpuan terhdp sector perindustrian berat.
·          Mnyeimbangkan pemilikan saham antara bumiputera & bkn bumiputera.
STRATEGI PELAKSANAAN
·          Mengenal pasti kawasan perindustrian baharu, iaitu Senawang, Skudai, Bayan Lepas dan Sungai Way.
·          Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) untk mengenal pasti, memulakan dan menjalankan projek prindustrian berat.
·          Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Skim Amanah Saham Nasional (ASN).
·          Pelaksanaan dasar ekonomi dan dasar social seperti:
o    Dasar Pandang  ke Timur.
o    Dasar Kepimpinan Melalui Teladan.
o    Dasar Bersih, Cekap dan Amanah.
o    Dasar Penerapan Nilai2 Murni Islam dlm Pentadbiran.
o    Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam.
o    Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara.
7.1.2.4 RANCANGAN MALAYSIA KELIMA (1986-1990)
LATAR BELAKANG
·          Berlaku kemelesetan  ekonomi & perkembangan ekonomi yg lembap.

MATLAMAT
·          Menggunakan sumber2 sedia ada untk tingkatkan taraf ekonomi.
·          Meningkatkan peranan sector swasta dlm pembangunan ekonomi.
·          Membangunkan perusahaan pembuatan.
·          Meningkatkan sector pelancongan.
·          Menekankan penggunaan tanah untk membangunkan sector  pertanian.
STRATEGI PELAKSANAAN
·          Pelonggaran peraturan pemilikan saham dlm syarikat.
·          Penubuhan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Malaysia.
·          Pengenalan syarat2 pelaburan yg rendah untk menarik pelaburan.
·          Pengeluaran kereta nasional oleh Perusahaan Otomobil Nasional Bhd.(PROTON)
·          Pembangunan tanah terbiar oleh FELDA, FELCRA & RISDA.
·          Pelancaran Kempen Tahun Melawat Malaysia pd tahun 1990.
·          Pelancaran Dasar Perindustrian Negara, Pelan Induk Perindustrian & Dasar Perindustrian Berat.
7.1.3 PERINCIAN  DASAR-DASAR NEGARA
7.1.3.1 DASAR PANDANG KE TIMUR
OBJEKTIF
STRATEGI PELAKSANAAN
-  Tingkatkan pretasi pengurusan & pembangunan Negara.

-  Penerapan nilai2 & etika kerja y positif.

-  Tekankan kerajinan & displin kerja.

-  bangunkan sumber tenaga manusia yg
 Memiliki etika kerja yg tinggi & produktif.

- jalinkan hubungan perdagangan dgn negara2 timur & barat.
-  mengadakan lawatan ke Korea Selatan & Jepun untk jalinkan kerjasama yg lebih rapat dlm bdg ekonomi, perindustrian, latihan teknikal & akademik, program pembangunan eksekutif, penyelidikan serta pengurusan.

-  hantar pegawai & pelajar ke Korea Selatan & Jepun untk belajar teknikal & pengurusan.

7.1.3.2 DASAR KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
OBJEKTIF
STRATEGI PELAKSANAAN
-  Memupuk ciri kepimpinan.

- Melahirkan pegawai yg punyai nilai2 murni, berupaya tingkatkan daya pengeluaran & tingkatkan etika kerja.

- Baiki kemahiran pegawai perkhidmatan dlm :
·          merancang pelaksanaan dasar2 yg dirangka.
·          menggerakkan sumber tenaga manusia.
·          selaraskan sumber organisasi.
·          menilai pelaksanaan dasar & matlamatnya.
- pelaksanaan / amalan:
·          kumpulan meningkat mutu kerja.
·          kad perakam waktu.
·          penggunaan tanda nama.
·          perkhidmatan kaunter.
·          konsep pejabat terbuka.

- Mengadakan ceramah & forum untk menyemai sifat kepimpinan dlm kalangan pegawai.

7.1.3.3 DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH
OBJEKTIF
STRATEGI PELAKSANAAN
- Mewujudkan etika kerja & sikap rela  berkhidmat demi meningkatkan kualiti hidup.
- Mewajibkan semua pegawai kerjaan & anggota perkhidmatan awam untk mengisytiharkan harta yg dimiliki.

- BPR akan siasat pegawai2 yg disyaki.

- Siar Laporan Juruaudit Negara dlm akhbar2 utama untk tatapan org ramai

-  Hantar2 pegawai ke luar Negara untk melanjutkan pelajaran.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...